Sustiprintų pagrindų projektavimas

Gruntų stipruminės savybės bei spūdumas tiesiogiai priklauso nuo grunto tankumo, kuo gruntas tankesnis tuo šios savybės yra geresnės. Taip pat didelę įtaką grunto savybėms turi vandens kiekis. Šis parametras grunto savybes blogina, dėl grunte atsirandančių kilsnumo jėgų bei porinio slėgio staiga paveikus gruntą apkrova.

 

Neatsižvelgiant į tai tam tikri grunto tipai, pavyzdžiui kultūrinis sluoksnis, esantis storiausias miestų teritorijose, inžinerinėje visuomenėje nerekomenduojamas kaip pagrindas pastatų pamatams.

 

Didėjant žemės ploto kainai, bei tobulėjant technologijomis vis plačiau ir drąsiau imama ignoruoti šias savybes bei imta naudoti pagrindų stiprinimo metodus. Šiuos metodus galima bendrai suklasifikuoti į kelias dalis pagal jų technologiją:

– Pagrindų stiprinimas dinaminėmis priemonėmis

– Pagrindų stiprinimas injekcinėmis priemonėmis

 

Paprastai injekcinės priemonės taikomos, pagrindų stiprinime šalia ar po pamatais, vandens nepralaidžių užtvarų statyboje, statyboje žemiau gruntinio vandens. Dinaminės priemonės naudojamos didelių plotų paviršiniam tankinimui komercinėje bei transporto infrastruktūros statyboje.

 

Iškilo klausimų?

Kreipkitės – Konsultacijos nemokamos.

Tel.: +370 608 67638

e-mail:  [email protected]